Nguồn Mini

Ưu điểm :

  • Nhỏ Gọn
  • Dòng điện ổn định , bền bỉ
  • Chỉnh Vol dễ dàng
  • Có tích hợp chế độ 1 chạm tiện ích